Veiligheidsinspectie

Veiligheid van personen en goederen is meer dan ooit een aandachtspunt voor moderne bedrijven. Het wordt dan ook erg belangrijk om op regelmatige basis en volgens doordachte procedures de veiligheid van uw magazijnrekken te controleren.

Wij leveren een keuringsverslag af volgens de geldende normen en specificaties van de betrokken fabrikant. Onze klanten krijgen een duidelijk overzicht van de acties die zij dienen te ondernemen om de veiligheid in de toekomst zeker te stellen.