Studie en ontwerp / as-built

Een goed doordacht ontwerp van uw magazijn verhoogt uw efficiëntie aanzienlijk en beperkt de kosten maximaal. Wij kunnen u hierin met onze jarenlange ervaring bijstaan.

De eerste stap hierin is vaak het opmaken van een “as-built” plan. Snel kunnen inspelen op veranderende marktsituaties is pure noodzaak geworden. Heel vaak heeft dit ook een impact op uw magazijngebeuren en moeten er ook daar veranderingen worden doorgevoerd. Het “as-built” plan is daarbij een bijna onmisbaar, en vooral tijdbesparend, instrument geworden.

Afhankelijk van het gebruik worden er op het as-built plan meer of minder details weergegeven

  • basic indoors: muren, kolommen, waterafvoerbuizen, riooldeksels, poorten, deuren, ramen, ...
  • basic outdoors: hekwerk, groenaanleg, parking, hydranten, brandwegen, ...
  • inrichting: rekken, meubilair, vaste installaties, ...
  • nutsvoorzieningen: water, elektriciteit, perslucht, ...
  • veiligheid: brandblussers, EHBO kastjes, vluchtwegaanduiding, ...

Latere aanpassingen - aan bv rekinstallaties - kunnen dan heel makkelijk worden ingetekend zodat de impact juist kan worden ingeschat. U kan bij Montall terecht voor het opstellen van een dergelijk plan. Dit kan u later van dienst zijn bij:

  • controle brandblusapparaten en EHBO kastjes
  • controle elektrische installatie
  • veiligheidsplan brandweer
  • bouwuitbreidingen, bouwaanvraag
  • logistieke werking